Specificaties

Algemeen

  • Budgethuisbouwen woningen voldoen aan de wettelijke en technische eisen inclusief de daarin gestelde Energie Prestatie Norm van 0,4 (EPN).
  • Bouwkosten zijn inclusief architect- en constructeurskosten, het verzorgen van de aanvraag omgevingsvergunning. en naar keuze woningborggarantie..
  • Leges en bijkomende kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever
  • Bij aankoop van een BudgetHuisBouwen-woning ontvangt u één overzichtstekening, geprint op papier en als PDF bestand. De overzichtstekening bevat: plattegronden, gevelaanzichten, doorsneden, een goot- en overstek, principedetail en eventueel overeengekomen meerwerk (aanpassingen aan het ontwerp)
  • Het te bebouwen perceel dient bouwrijp te zijn en voorzien van inrit en riooluitlegger.

Fundering

Afhankelijk van de draagkracht van de bouwgrond wordt er door een constructeur voor een bepaald type fundering gekozen. Het meten van de draagkracht van de grond noemen we sonderen. Een sondering wordt uitgevoerd door een externe partij (sonderingsbedrijf) BHB helpt hierbij. De uitkomst van een sondering wordt gepubliceerd in een sonderingsrapport. Op basis van het sonderingsrapport wordt gekozen voor één van de volgende opties:

Strokenfundering:
Toegepast op vaste grondslag (fundering op staal). Strokenfundering bestaat uit stroken (platen) gewapend beton, waarop de muren worden geplaatst. De sondering en de afmeting/gewicht van het gebouw bepalen de afmetingen. De fundering moet op een vorstvrije diepte worden aangelegd, dus minimaal 80 cm onder het maaiveld.

strokenfundering

strokenfundering

Paalfundering:
Een paalfundering wordt toegepast wanneer de draagkrachtige grond dieper gelegen is. De paal verzorgt het draagvermogen door middel van de paalpunt op de vaste (zand)grond en in mindere mate aan de omringende grond aan de paalwand.

Plaatfundering:
Fundering op staal waarbij een horizontale plaat uit gewapend beton als dragend structuurelement voor de gehele verdere bovenbouw fungeert. Plaatfundering wordt vaak toegepast bij minder “zware” gebouwen. Plaatfundering houdt in dat het gebouw op één grote gewapend betonnen plaat in draagkrachtig zand rust. De fundering zelf wordt funderingsplaat of vloerplaat genoemd en fungeert als begane grondvloer.

plaatfundering

plaatfundering

Kruipruimte

 

De kruipruimte is de ruimte tussen de bodemafsluiting en de onderkant van de begane grondvloer. De hoogte van deze ruimte bedraagt vaak 400-600 mm. Deze wordt niet geventileerd geleverd.

kruipruimte

Kruipruimte

Vloeren

De beganegrond vloer wordt gerealiseerd met een betonnen systeemvloer die bestaat uit prefab voorgespannen betonnen liggers met daartussen meestal polystyreen vulblokken.

huis-laten-bouwen-betonsysteemvloer

betonsysteemvloer

De verdiepingsvloer wordt uitgevoerd als geïsoleerde kanaalplaatvloer, deze bestaat uit prefab voorgespannen wapening in een betonnen vloerplaat die van holle kanalen (ten behoeve van gewichtsbesparing) zijn voorzien. Over deze kanaalplaatvloer hoeft vaak alleen maar een afwerkvloer van minimaal 50 mm te worden gestort.

huis-laten-bouwen-geisoleerde-kanaalplaatvloer

kanaalplaatvloer

Wanden

De niet dragende binnenwanden worden opgebouwd uit cellenbeton panelen. De dragende binnenwanden (het casco) bestaan uit prefab systeembetonwanden. De wanden worden vooraf vervaardigd en voorzien van wandcontactdozen (stopcontacten) op de afgesproken plaats. Buitenwanden bestaan uit systeembeton.

Hellend dak

prefab-kap

Prefab-Kap

Bij de ontwerpen met een hellend dak maken we gebruik van een prefab-kap: Een kapconstructie waarbij de hellende delen in de nok scharnieren. Het gehele dak vouwt als het ware open als een boek. De scharnierkap is een speciaal type sporenkap, meestal direct met ankers geplaatst op de (zolder)verdiepingsvloer om de horizontale krachten op te vangen. Voordeel van een scharnierkap is dat hij in een keer geplaatst kan worden, en een “schone” vlakke binnenzijde heeft zonder balkconstructies in het zicht.

Timmerwerken

Alle buitenkozijnen worden standaard uitgevoerd in kunststof, de binnenzijde is altijd wit, de buitenzijde is in meerdere RAL kleuren leverbaar. De buitenkozijnen worden aan de binnenzijde afgetimmerd met een houten lat. Alle witte fabrieksmatig afgelakte stalen binnendeurkozijnen type opdek zijn voorzien van bovenlicht of paneel. Optioneel zonder bovenlicht en/of stomp verkrijgbaar. Alle opdek binnendeuren fabrieksmatig afgelakt in de kleur wit. Aftimmerlatten worden opgeleverd in een witte grondverf. Onderzijde houten zolder, vliering en dakvloer worden afgewerkt met gipsplaten met V naden in het zicht. Horizontale gedeelten worden voorzien van spackwerk. Er worden geen plinten geleverd. Boeiboorden en overstekken worden uitgevoerd in verlijmd aangebracht RockPanel. Vuren open trap(-pen) worden gegrond opgeleverd. Vlisotrap indien aangegeven op de tekening.

EPC waarde

energie-prestatie-gebouw

Energielabel

De EPC is een “theoretisch berekend energieverbruik van een gebouw aan de hand van een genormeerde berekening, waarbij rekening wordt gehouden met de energiebron en het energieverbruik voor verwarming, ventilatie, koeling, bevochtiging, ventilatoren, pompen, warm tapwater en verlichting bij een bepaald gebruikersgedrag.

De EPC-waarde is een getal en is een maat voor de energie-efficiëntie van een gebouw. Hoe lager het getal, hoe energiezuiniger het ontwerp. Ten behoeve van de energiehuishouding van de woning dient er een EP berekening te worden gemaakt. De EP waarde voor (nieuwbouw) 2018 is wettelijk vastgesteld op 0,4

EPN is de energieprestatienorm en EPC is de energieprestatiecoëfficiënt

Isolatie eis van het bouwbesluit: minimaal vloer RC 3,5 m²K/W, wand Rc 4,5 m²K/W en Dak Rc 6,0 m² K/W. Budgethuisbouwen bouwt conform deze waarden.

Isolatiematerialen

minerale-wol

Minerale Wol

Minerale wol:
In de bouw is glaswol, steenwol, waarschijnlijk het belangrijkste warmte-isolatiemateriaal voor isolatie van gevels, vloeren, daken en binnenwanden.
Voordelen van steenwol zijn:
Goede thermische isolatie, redelijk goedkoop, onbrandbaar, geen rookontwikkeling, waterafstotend en waterdamp doorlatend.

kunstschuim

Kunstschuim

Kunstschuimen:
PIR staat voor polyisocyanuraat. Het is een isolatiemateriaal met iets betere isolatiewaarden dan polyurethaan isolatie (PUR) waardoor de dikte van het isolatiepakket minder omvangrijk is dan bij gebruik van PUR of steenwol.
Voordelen van kunstschuim zijn:
Goede thermische isolatie, onbrandbaar, geen rookontwikkeling, waterafstotend, waterdamp dicht, dunnere spouw en dus meer binnenruimte mogelijk.

Budgethuisbouwen behoudt zich het recht voor om isolatie toe te passen om de voorgeschreven Rc waarden te realiseren, het te gebruiken type isolatie ligt niet vast.

Ventilatie

mechanische-ventilatie

Mechanische Ventilatie

Standaard natuurlijke mechanische ventilatie:
Ventilatie op basis van natuurlijke toevoer en mechanische afvoer. De afzuigpunten bevinden zich meestal in toilet, badkamer(s) en keuken. De mechanische afzuigunit wordt vaak op zolder en bij voorkeur in een aparte ruimte geplaatst. De ventilatieroosters voor de aanvoer van verse lucht bevinden zich in de kozijnen, meestal als glasventilatieroosters aan de bovenzijde van het raam. Dit in de kozijnen in alle verblijfsruimten zoals slaapkamer, woonkamer en  keuken. Echter niet in de badkamer omdat vochtige badkamerlucht zich niet laat ventileren door vochtige buitenlucht.

balansventilatie

Balansventilatie

Balansventilatie:
Ventilatie op basis van mechanische toe- en afvoer. In alle verblijfsruimten (slaapkamers, woonkamer en keuken)bevinden zich toevoerventielen (inblaaspunten). In toilet, badkamer(s) en keuken bevinden zich afvoerventielen.

Warmte-terugwinning:
Bij warmteterugwinning wordt de warmte uit de mechanisch afgezogen lucht gehaald en gebruikt om de in te blazen lucht voor te verwarmen (balansventilatie) en bij natuurlijke mechanische ventilatie wordt de warmte teruggeven aan het cv water.

Verwarming

warmtepomp

Warmtepomp

Warmtepomp:
Een warmtepomp onttrekt warmte aan een bron (“warmtedrager”; bodem, lucht of water) en verhoogt de temperatuur ongeveer zoals een koelkast werkt. Een warmtepompsysteem is in principe een energiezuinig verwarmingssysteem met een lange levensduur, maar er zijn veel aspecten waar al in het ontwerpstadium rekening mee moet worden gehouden.

Voordeel van een warmtepomp: deze kan ook gebruikt worden voor de koeling van de woning. Door aansturing via zonnepanelen op de eigen woning realiseert u gratis verwarming (op de eenmalige investering na).

 

vloerverwarming

Vloerverwarming

Vloerverwarming:
Vloerverwarming verwarmt de vloer met een lage temperatuur. Doordat de warmte vrijwel geheel wordt afgegeven verdeeld over de gehele vloer, is de warmteafgifte overal in de ruimte gelijk en ontstaat er een zeer aangename temperatuur. De gehele begane grond, verdieping en badkamer(s) worden veelal voorzien van vloerverwarming. Een comforteis van deze tijd in combinatie met een warmtepomp, altijd laag temperatuur verwarming (LT).

radiator

Radiator

Radiatoren:
Een radiator is een verwarmingselement, een hulpmiddel waarmee warmte aan de lucht wordt afgegeven met als doel de ruimte te verwarmen. De radiator is onderdeel is van de centrale verwarming. Overige ruimten worden veelal voorzien van radiatoren.

Zonnepanelen

pv-panelen

PV-panelen

PV panelen:
Beter bekend als  zonnepaneel. In  bouwjargon wordt vaak de term PV-paneel gebruikt afgeleid van PhotoVoltaic solar panel voor een paneel dat elektriciteit levert. De term zonnecollector wordt gebruikt voor een paneel dat warmte levert voor een zonneboiler. PV panelen bestaan uit een (grote) hoeveelheid aan elkaar verbonden zonnecellen. PV-panelen worden toegepast om aan de wettelijke energie-prestatie-eisen te voldoen. In de praktijk blijkt dit de voordeligste manier om aan de energie-prestatie-eisen te voldoen.

Beglazing

Beglazing:
De minimale wettelijke eis van beglazing is Dubbelglas ofwel HR++ glas. Alternatieve beglazing: triple glas (minder koudeval bij glas, de stookkosten worden niet drastisch teruggebracht, het is vooral een comforttoepassing)

Zonwering:
Ter plaatse van de (grote) kozijnen op de zuidgevel kan zonwering geplaatst worden.

Algemeen

  • Budgethuisbouwen woningen voldoen aan de wettelijke en technische eisen inclusief de daarin gestelde Energie Prestatie Norm van 0,4 (EPN).
  • Bouwkosten zijn inclusief architect- en constructeurskosten, het verzorgen van de aanvraag omgevingsvergunning. en naar keuze woningborggarantie..
  • Leges en bijkomende kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever
  • Bij aankoop van een BudgetHuisBouwen-woning ontvangt u één overzichtstekening, geprint op papier en als PDF bestand. De overzichtstekening bevat: plattegronden, gevelaanzichten, doorsneden, een goot- en overstek, principedetail en eventueel overeengekomen meerwerk (aanpassingen aan het ontwerp)
  • Het te bebouwen perceel dient bouwrijp te zijn en voorzien van inrit en riooluitlegger.

Fundering

Afhankelijk van de draagkracht van de bouwgrond wordt er door een constructeur voor een bepaald type fundering gekozen. Het meten van de draagkracht van de grond noemen we sonderen. Een sondering wordt uitgevoerd door een externe partij (sonderingsbedrijf) BHB helpt hierbij. De uitkomst van een sondering wordt gepubliceerd in een sonderingsrapport. Op basis van het sonderingsrapport wordt gekozen voor één van de volgende opties:

Strokenfundering:
Toegepast op vaste grondslag (fundering op staal). Strokenfundering bestaat uit stroken (platen) gewapend beton, waarop de muren worden geplaatst. De sondering en de afmeting/gewicht van het gebouw bepalen de afmetingen. De fundering moet op een vorstvrije diepte worden aangelegd, dus minimaal 80 cm onder het maaiveld.

strokenfundering

strokenfundering

Paalfundering:
Een paalfundering wordt toegepast wanneer de draagkrachtige grond dieper gelegen is. De paal verzorgt het draagvermogen door middel van de paalpunt op de vaste (zand)grond en in mindere mate aan de omringende grond aan de paalwand.

Plaatfundering:
Fundering op staal waarbij een horizontale plaat uit gewapend beton als dragend structuurelement voor de gehele verdere bovenbouw fungeert. Plaatfundering wordt vaak toegepast bij minder “zware” gebouwen. Plaatfundering houdt in dat het gebouw op één grote gewapend betonnen plaat in draagkrachtig zand rust. De fundering zelf wordt funderingsplaat of vloerplaat genoemd en fungeert als begane grondvloer.

plaatfundering

plaatfundering

Kruipruimte

 

De kruipruimte is de ruimte tussen de bodemafsluiting en de onderkant van de begane grondvloer. De hoogte van deze ruimte bedraagt vaak 400-600 mm. Deze wordt niet geventileerd geleverd.

kruipruimte

Kruipruimte

Vloeren

De beganegrond vloer wordt in een aantal gevallen gerealiseerd met een betonnen systeemvloer die bestaat uit prefab voorgespannen betonnen liggers met daartussen meestal polystyreen vulblokken.

huis-laten-bouwen-betonsysteemvloer

betonsysteemvloer

In de meeste gevallen worden de vloeren uitgevoerd als kanaalplaatvloer, kanaalplaat bestaat uit prefab voorgespannen wapening in een betonnen vloerplaat die van holle kanalen (ten behoeve van gewichtsbesparing) zijn voorzien. Over deze kanaalplaatvloer hoeft vaak alleen maar een afwerkvloer van minimaal 50 mm te worden gestort.

huis-laten-bouwen-geisoleerde-kanaalplaatvloer

kanaalplaatvloer

Wanden

De niet dragende binnenwanden worden opgebouwd uit cellenbeton panelen. De dragende binnenwanden (het casco) bestaan uit prefab systeembetonwanden. De wanden worden vooraf vervaardigd en voorzien van wandcontactdozen (stopcontacten) op de afgesproken plaats. Buitenwanden bestaan uit systeembeton.

Hellend dak

prefab-kap

Prefab-Kap

Bij de ontwerpen met een hellend dak maken we gebruik van een prefab-kap: Een kapconstructie waarbij de hellende delen in de nok scharnieren. Het gehele dak vouwt als het ware open als een boek. De scharnierkap is een speciaal type sporenkap, meestal direct met ankers geplaatst op de (zolder)verdiepingsvloer om de horizontale krachten op te vangen. Voordeel van een scharnierkap is dat hij in een keer geplaatst kan worden, en een “schone” vlakke binnenzijde heeft zonder balkconstructies in het zicht.

Timmer werken

Alle buitenkozijnen worden standaard uitgevoerd in kunststof, de binnenzijde is altijd wit, de buitenzijde is in meerdere RAL kleuren leverbaar. De buitenkozijnen worden aan de binnenzijde afgetimmerd met een houten lat. Alle witte fabrieksmatig afgelakte stalen binnendeurkozijnen type opdek zijn voorzien van bovenlicht of paneel. Optioneel zonder bovenlicht en/of stomp verkrijgbaar. Alle opdek binnendeuren fabrieksmatig afgelakt in de kleur wit. Aftimmerlatten worden opgeleverd in een witte grondverf. Onderzijde houten zolder, vliering en dakvloer worden afgewerkt met gipsplaten met V naden in het zicht. Horizontale gedeelten worden voorzien van spackwerk. Er worden geen plinten geleverd. Boeiboorden en overstekken worden uitgevoerd in verlijmd aangebracht RockPanel. Vuren open trap(-pen) worden gegrond opgeleverd. Vlisotrap indien aangegeven op de tekening.

EPC waarde

energie-prestatie-gebouw

Energielabel

De EPC is een “theoretisch berekend energieverbruik van een gebouw aan de hand van een genormeerde berekening, waarbij rekening wordt gehouden met de energiebron en het energieverbruik voor verwarming, ventilatie, koeling, bevochtiging, ventilatoren, pompen, warm tapwater en verlichting bij een bepaald gebruikersgedrag.

De EPC-waarde is een getal en is een maat voor de energie-efficiëntie van een gebouw. Hoe lager het getal, hoe energiezuiniger het ontwerp. Ten behoeve van de energiehuishouding van de woning dient er een EP berekening te worden gemaakt. De EP waarde voor (nieuwbouw) 2018 is wettelijk vastgesteld op 0,4

EPN is de energieprestatienorm en EPC is de energieprestatiecoëfficiënt

Isolatie eis van het bouwbesluit: minimaal vloer RC 3,5 m²K/W, wand Rc 4,5 m²K/W en Dak Rc 6,0 m² K/W. Budgethuisbouwen bouwt conform deze waarden.

Isolatie materialen

minerale-wol

Minerale Wol

Minerale wol:
In de bouw is glaswol, steenwol, waarschijnlijk het belangrijkste warmte-isolatiemateriaal voor isolatie van gevels, vloeren, daken en binnenwanden.
Voordelen van steenwol zijn:
Goede thermische isolatie, redelijk goedkoop, onbrandbaar, geen rookontwikkeling, waterafstotend en waterdamp doorlatend.

kunstschuim

Kunstschuim

Kunstschuimen:
PIR staat voor polyisocyanuraat. Het is een isolatiemateriaal met iets betere isolatiewaarden dan polyurethaan isolatie (PUR) waardoor de dikte van het isolatiepakket minder omvangrijk is dan bij gebruik van PUR of steenwol.
Voordelen van kunstschuim zijn:
Goede thermische isolatie, onbrandbaar, geen rookontwikkeling, waterafstotend, waterdamp dicht, dunnere spouw en dus meer binnenruimte mogelijk.

Budgethuisbouwen behoudt zich het recht voor om isolatie toe te passen om de voorgeschreven Rc waarden te realiseren, het te gebruiken type isolatie ligt niet vast.

Ventilatie

mechanische-ventilatie

Mechanische Ventilatie

Standaard natuurlijke mechanische ventilatie:
Ventilatie op basis van natuurlijke toevoer en mechanische afvoer. De afzuigpunten bevinden zich meestal in toilet, badkamer(s) en keuken. De mechanische afzuigunit wordt vaak op zolder en bij voorkeur in een aparte ruimte geplaatst. De ventilatieroosters voor de aanvoer van verse lucht bevinden zich in de kozijnen, meestal als glasventilatieroosters aan de bovenzijde van het raam. Dit in de kozijnen in alle verblijfsruimten zoals slaapkamer, woonkamer en  keuken. Echter niet in de badkamer omdat vochtige badkamerlucht zich niet laat ventileren door vochtige buitenlucht.

balansventilatie

Balansventilatie

Balansventilatie:
Ventilatie op basis van mechanische toe- en afvoer. In alle verblijfsruimten (slaapkamers, woonkamer en keuken)bevinden zich toevoerventielen (inblaaspunten). In toilet, badkamer(s) en keuken bevinden zich afvoerventielen.

Warmte-terugwinning:
Bij warmteterugwinning wordt de warmte uit de mechanisch afgezogen lucht gehaald en gebruikt om de in te blazen lucht voor te verwarmen (balansventilatie) en bij natuurlijke mechanische ventilatie wordt de warmte teruggeven aan het cv water.

Verwarming

warmtepomp

Warmtepomp

Warmtepomp:
Een warmtepomp onttrekt warmte aan een bron (“warmtedrager”; bodem, lucht of water) en verhoogt de temperatuur ongeveer zoals een koelkast werkt. Een warmtepompsysteem is in principe een energiezuinig verwarmingssysteem met een lange levensduur, maar er zijn veel aspecten waar al in het ontwerpstadium rekening mee moet worden gehouden.

Voordeel van een warmtepomp: deze kan ook gebruikt worden voor de koeling van de woning. Door aansturing via zonnepanelen op de eigen woning realiseert u gratis verwarming (op de eenmalige investering na).

vloerverwarming

Vloerverwarming

Vloerverwarming:
Vloerverwarming verwarmt de vloer met een lage temperatuur. Doordat de warmte vrijwel geheel wordt afgegeven verdeeld over de gehele vloer, is de warmteafgifte overal in de ruimte gelijk en ontstaat er een zeer aangename temperatuur. De gehele begane grond, verdieping en badkamer(s) worden veelal voorzien van vloerverwarming. Een comforteis van deze tijd in combinatie met een warmtepomp, altijd laag temperatuur verwarming (LT).

radiator

Radiator

Radiatoren:
Een radiator is een verwarmingselement, een hulpmiddel waarmee warmte aan de lucht wordt afgegeven met als doel de ruimte te verwarmen. De radiator is onderdeel is van de centrale verwarming. Overige ruimten worden veelal voorzien van radiatoren.

Zonne panelen

pv-panelen

PV-panelen

PV panelen:
Beter bekend als  zonnepaneel. In  bouwjargon wordt vaak de term PV-paneel gebruikt afgeleid van PhotoVoltaic solar panel voor een paneel dat elektriciteit levert. De term zonnecollector wordt gebruikt voor een paneel dat warmte levert voor een zonneboiler. PV panelen bestaan uit een (grote) hoeveelheid aan elkaar verbonden zonnecellen. PV-panelen worden toegepast om aan de wettelijke energie-prestatie-eisen te voldoen. In de praktijk blijkt dit de voordeligste manier om aan de energie-prestatie-eisen te voldoen.

Beglazing

Beglazing:
De minimale wettelijke eis van beglazing is Dubbelglas ofwel HR++ glas. Alternatieve beglazing: triple glas (minder koudeval bij glas, de stookkosten worden niet drastisch teruggebracht, het is vooral een comforttoepassing)

Zonwering:
Ter plaatse van de (grote) kozijnen op de zuidgevel kan zonwering geplaatst worden.

Pin It on Pinterest

Share This